Ergonomisk schemaläggning i vården

Ergonomisk schemaläggning av arbete inom sjukvården

ERGONOMISKT PLANERADE SKIFT FRÄMJAR ÅTERHÄMTNING FRÅN ARBETET OCH FÖRBÄTTRAR VÄLBEFINNANDET PÅ ARBETSPLATSEN

Ergonomi i skiftplanering består av ett flertal faktorer som till exempel tid på dygnet, dygnsrytm, längden på skift, antal skift i följd, tillräckligt med tid för återhämtning mellan skift, viloperiod i veckan, balans mellan arbete och privatliv etc. Att ta hänsyn till alla dessa detaljer samtidigt som att även ta alla andra krav med i beräkningen gör traditionell planering av tjänstgöringslistor lätt till en skrämmande – eller en fullständigt omöjlig uppgift att klara av med framgång.

Regelbundet skiftarbete med ofta förekommande nattskift medför många utmaningar för välbefinnandet på arbetsplatsen. Många undersökningar visar att kontinuerligt skiftarbete har negativa effekter på både den fysiska och psykiska kapaciteten hos de anställda.


Dessutom kan skiftarbete under långa perioder föranleda vissa symtom och medicinska tillstånd hos de anställda.

REGELBUNDEN VILA OCH VÄLPLANERADE ÅTERHÄMTNINGSPERIODER KAN MINSKA BÅDE FYSIOLOGISK OCH PSYKOLOGISK STRESS. DÄRIGENOM KAN ERGONOMISK SKIFTSPLANERING AVSEVÄRT FÖRBÄTTRA VÄLBEFINNANDET PÅ ARBETSPLATSEN OCH FRÄMJA DE ANSTÄLLDAS HÄLSA.

Vetenskaplig forskning om sambandet mellan schemaläggning och välbefinnande på arbetsplatsen

En undersökning av Finlands Arbetshälsoinstitut visade att bra skiftplanering främjar vårdpersonalens återhämtning och välbefinnande på arbetsplatsen. Undersökningen genomfördes på sex olika avdelningar, inklusive avdelningar för både akutvård och kronisk sjukdom.


Resultaten pekar på att ökad återhämtningstid mellan kvälls- och morgonskiften avsevärt förbättrar vårdpersonalens sömn, alerthet och förmåga att klara av sitt jobb, oavsett ålder. Därutöver kan hälsosam skiftplanering minska den fysiska belastningen som upplevs av sjuksköterskorna även när arbetsbelastningen förblir oförändrad.

Ergonomisk skiftplanering syftar till att förbättra de anställdas motståndskraft och främja tillräcklig vila och återhämtning mellan deras skift. Samtidigt som vila och återhämtning är viktigt i sig, är det även viktigt att garantera att viloperioderna är väl organiserade.


Det är uppenbart att hur skift organiseras är av yttersta vikt för de anställdas välbefinnande. Om man också lägger till personliga önskemål blir ekvationen ännu mer komplicerad.

VUOROX LÄGGER ALLTID VIKT VID ERGONOMISK Schemaläggning.

Vuorox är en AI-baserad schemaläggning i vården som gör det möjligt att automatisera schemaläggningen utan att kompromissa med god skiftergonomi.

Vuorox kombinerar de bästa delarna av självplanering och ergonomisk schemaläggning.

Vuorox lägger alltid vikt vid detaljerna i ergonomisk schemaläggning, t.ex. snabb medurs rotation av skift, antal skift i följd, välorganiserade lediga dagar, veckovila, minskning av övergångar från kväll till morgon osv.

Därutöver kan Vuorox ta hänsyn till varje anställds egna önskemål och preferenser. Detta leder till en aldrig tidigare skådad kvalitet och jämlikhet. Det bästa av allt är att detta är möjligt på bara några minuter, utan manuellt arbete.

Vuorox hjälper dig att klara av det!

VUOROX LÄGGER ALLTID VIKT VID DETALJERNA I DEN ERGONOMISKA Schemaläggning

Vuorox terveydenhuollon työvuorosuunnittelu

Lär dig mer, om varför Vuorox är det perfekta valet för ergonomisk schemaläggning