självplanering av schema

Schemaläggning i vården

I en idealisk situation ger självplanering av tjänstgöringslistor de anställda möjlighet att planera sina egna skift och kan därmed kombinera arbete och privatliv på ett smidigt sätt. Vid självplanering väljer de anställda sina egna skift och följer normalt allmäna överenskomna regler.

I praktiken kräver dock självplanering mycket specifika villkor och attityder för att fungera väl. Dessutom tar processen mycket tid i anspråk från både de anställda och den eller de ansvariga för tjänstgöringsschemat.

Alltför ofta uppstår det situationer i självplanering där det är svårt att slutföra tjänstgöringslistorna och tvingar de anställda att kompromissa jämfört med sina ursprungliga önskemål.

Av detta skäl förlorar den ursprungliga idén ofta sitt värde om självständiga anställda och de kompromisser som krävs eller den konkurrens mellan anställda som kan uppstå, får en tydlig effekt på både välbefinnandet på arbetsplatsen och balansen mellan arbete och privatliv.

VUOROX ERBJUDER FÖRDELARNA MED SJÄLVPLANERING HELT AUTOMATISKT

Vuorox kombinerar självplanering med automatisk planering av tjänstgöringslistor samtidigt som alla anställda behandlas lika.

Det som gör Vuorox annorlunda är dess AI-baserade motor, som kan hitta optimala lösningar inom det nästan oändliga antalet möjliga alternativ.

Med sina möjligheter ser Vuorox till att planering av tjänstgöringslistor inte behöver leda till att en del vinner och andra förlorar. Resultatet är en vinst för både arbetsgivaren och de anställda.

De anställda anger sina önskemål via en mobilapp (eller en webbläsare på en dator) var och när de än vill. Utöver de specifika önskemålen lär sig Vuorox med tiden varje anställds underförstådda önskemål och behov bättre och bättre.

Vårt mål är att Vuorox kommer att kunna förutse dina önskemål för en tjänstgöringslista i framtiden lika bra som du kan. Eller kanske ännu bättre!

Se mer om hur schemaläggning kan bli enklare