Schemaläggning i vården

VUOROX SKAPADES FÖR ATT LÖSA DE RÅDANDE UTMANINGARNA I PLANERINGEN AV TJÄNSTGÖRINGSLISTOR INOM SJUKVÅRDEN.

De flesta sjukvårdsenheter arbetar dygnet runt. Arbetet är ofta krävande både mentalt och fysiskt. De anställda har ett stort ansvar och ibland står liv på spel. Även om de anställda vanligtvis älskar vad de gör, leder tjänstgöringslistor som inte tar hänsyn till personliga önskemål och allmän ergonomi i skiftet till att balansen mellan arbete och fritid kraftig försvåras. Fortsatt obalans är en ständigt närvarande orsak till missnöje på jobbet.

Schemaläggning är inte enkelt. Faktum är att det är ett problem som till och med har gett namn till ett uttryck: The nurse scheduling problem. Det är ett pussel där man måste ta hänsyn till krav från lagstiftning, anställningskontrakt, organisatoriska krav, kompetens, erfarenhet, personliga önskemål, arbetsergonomi etc.
Till och med en enkel tjänstgöringslista har ett oändligt antal alternativ att välja mellan. För en människa blir uppgiften snabbt överväldigande och till och med i bästa fall är det omöjligt att gå igenom alla möjliga alternativ.

Vuorox är en automatisk planerare som använder styrkan hos AI för att finna en optimal lösning som därefter förbättras kontinuerligt. Ju mer utmanande schematläggningen är, desto större fördel kan Vuorox ge.

Trots att det finns ett flertal programvaror för skiftplanering på marknaden, är ingen av dem kapabel att leverera en fullständig lösning på problemet med planering av tjänstgöringslistor. En typisk planeringsprocess förblir en tidskrävande och kostsam process. Och alldeles för ofta är kvaliteten på tjänstgöringslistorna långt ifrån optimal. Det är en bidragande orsak till en mycket missnöjd anställd.

Vuorox löser problemet med behovet av manuellt arbete och skapar samtidigt tjänstgöringslistor av oöverträffad kvalitet. Det automatiserar hela processen från att samla in de anställdas önskemål till att planera de faktiska skiften enligt de angivna kraven. Vuorox tar samtidigt automatiskt hand om att alla juridiska och avtalsmässiga krav alltid uppfylls, att alla anställda behandlas lika och att hänsyn tas till deras specifika önskemål på bästa sätt. Dessa är oumbärliga faktorer för nöjda och välmående anställda.