Fördelar med vuorox för schemaläggning

När Vuorox skapar varje scheman görs det enligt kriterierna som fastställts av Finlands Arbetshälsoinstituts trafikljusmodell. Därmed ges de anställda mer effektiv tid för återhämtning, vilket förbättrar deras välbefinnande och ökar tillfredsställelsen inom arbetslivet.

Vuorox kombinerar framgångsrikt koncept för självplanering av scheman med en helt automatiserad planeringsprocess.

Vuorox låter de anställda få vara en del av planeringsprocessen, utan nackdelarna med traditionell självplanering. Vuorox låter dig spendera mer tid med dina nära och kära och njuta av dina fritidsintressen. Lär dig mer om självplanering inom sjukvården.

Shiftlify terveydenhuollon työvuorosuunnittelu

Vuorox fördelar för de anställda

Huvudsyftet med Vuorox är att förbättra de anställdas välbefinnande. Många studier har visat att när de anställda ges en verklig möjlighet att påverka sina skift, förbättras även deras välbefinnande.

När arbetet är krävande är det av yttersta vikt att anställda ges möjlighet att fullständigt återhämta sig från sina skiftarbeten.

Vuorox låter er ange era egna önskemål för planering av kommande scheman direkt från era egna mobila enheter. Likaså kan publicerade tjänstgöringslistor nås med endast några klick.

Arbetet är en viktig del av våra liv, men skiftarbete kan lätt störa balansen kraftigt mellan arbete och privatliv. Sedan första dagen har ett av våra viktigaste designmål varit att skapa ett system som använder sina övermänskliga förmågor för att göra en balans mellan arbete och privatliv möjlig även i skiftarbete.

Alltid till hands

Lägg till dina önskemål via datorn, tablet eller mobiltelefonen

Var närvarande

Vuorox arbetar för att ge dig möjligheten att spendera tid med dina nära och kära och njuta av dina fritidsintressen.

Delta

AI identifierar en optimal lösning, som maximerar möjligheten att uppfylla varje anställds önskemål

Djupinlärning

Tjänstgöringslista efter lista lär sig Vuorox mer om dina personliga önskemål och förbättras kontinuerligt

Enkel att använda

Enkelt och intuitivt användargränssnitt med utmärkt användbarhet

Vuorox FÖRDELAR FÖR ORGANISATIONERNA

Vuorox behandlar alla anställda lika och skapar schemat med konsekvent kvalitet. Detta resulterar normalt i lägre kostnader.

Med sin förmåga utan motstycke att förenkla det komplexa, gör Vuorox det möjligt att sänka lönekostnaderna utan att påverka tjänstgöringslistans kvalitet.

Nöjda och välmående anställda är en oumbärlig del av alla organisationer. Genom att välja Vuorox kan en organisation förbättra de anställdas välbefinnande och samtidigt minska kostnaderna. En verklig lösning med enbart fördelar.

Rykte

Förbättra din organisations rykte

Attraktiv arbetsplats

Schemaläggning av hög kvalitet gör dig till en mer attraktiv arbetsgivare

Tillfredsställelse

Anställda är mer nöjda med sin skiftplanering

Minskade kostnader

Att minska manuellt arbete leder till lägre planeringskostnader

Välbefinnande på arbetsplatsen

Vuorox optimerar välbefinnandet genom att bättre kunna uppfylla både önskemål och generell växlingsergonomi

Vi berättar gärna mer om Vuorox skiftplanering. Ta kontakt!