Työvuorosuunnitelma, jossa kuunnellaan työntekijöitä?

Miten toteuttaa työntkeijöiden toiveet työvuorosuunnitelman laatimisessa?

Mikä on työvuorosuunnitelma?

Työvuorosuunnitelma on ennalta määritelty luettelo työvuoroista, joissa työntekijät tulevat työskentelemään. Erityisesti vuorotyössä on haastavaa muodostaa lopputulos, jossa toteutuvat sekä työntekijöiden toiveet että organisaation vaatimukset. Näiden lisäksi lait, asetukset ja sopimukset tuovat työvuorosuunnitelmaan omat vaikutuksensa, joita ei voida työvuorosuunnittelussa välttää. Millainen on sitten hyvä työvuorosuunnitelma ja miten tämän saavuttaminen on mahdollista?

Hyvä työvuorosuunnitelma kunnioittaa työntekijöiden toiveita työvuoroista

Työvuorosuunnitelma, jossa työntekijöiden toiveet ovat huomioitu, on ensiarvoisen tärkeässä roolissa työssä viihtymisen kannalta. Useiden tutkimusten mukaan työntekijöiden kuuntelemisella voidaan merkittävästi vaikuttaa työssä jaksamisen lisäksi työntekijöiden vaihtuvuuden vähentämiseen. Usein kuitenkin työnantajalla on haasteita toteuttaa työntekijöiden toiveita merkittävässä määrin, ja työntekijät joutuvat joustamaan usein toiveistaan.

Toiveiden täyttämättä jättämisen taustalta löytyy hyvin usein inhimillisiä tekijöitä. Vaativan työvuorosuunnitelman tekemisessä joudutaan usein kompromissien äärelle. Ihmisten rajalliset mahdollisuudet käsitellä työvuorosuunnittelussa esiintyvien vaihtoehtojen määrää ovat usein selittämässä, miksi toiveista joudutaan joustamaan. Samasta syystä myös työvuorosuunnitelman laatimisessa on jouduttu usein sopimaan laajoja pelisääntöjä, joilla yhtenäistetään työvuorosuunnittelu hallittavaan muotoon. Näiden pelisääntöjen myötä työntekijöiden toiveet joudutaan usein mukauttamaan annettuihin pelisääntöihin ja yksilöllisyys pienenee.

Tekoälyn avulla on mahdollista toteuttaa täydellinen työvuorosuunnitelma

Ihmisten rajallinen hahmottamiskyky on haaste täydellisten työvuorosuunnitelmien laatimiselle. Tekoälyratkaisu on tämän päivän mahdollisuus haastavan ongelman ratkaisemiseksi. Uuden sukupolven tekoälyratkaisun avulla on mahdollista toteuttaa työvuorosuunnitelma, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Syväoppivan tekoälyn ennennäkemätön kapasiteetti, huomioida tasapuolisesti ja laajasti työvuorosuunnitteluun vaikuttavia asioita, on ratkaisu työvuoroluettelon tekemisen haasteisiin.

Tekoälyn avulla pystytään huomioimaan työntekijöiden toiveet huomattavasti aikaisempaa laajemmin. Tämän lisäksi toiveita ei ole syytä rajoittaa aikaisemmin totutulla tavalla. Tekoälyn ratkaisukyky pystyy löytämään valtaisasta vaihtoehtoavaruuden joukosta ratkaisun, jossa kaikki voittavat. Työntekijät tulevat kuulluksi työvuorosuunnitelman laatimisen yhteydessä ja työntekijöitä pystytään kohtaamaan yksilöllisten toiveiden mukaisesti työvuoroissa. Henkilökohtaisten mieltymysten mukaan tehdyillä työvuoroilla on valtava merkitys sekä työssä viihtymiseen että työssä jaksamiseen.

Valitse tekoäly toteuttamaan työvuorosuunnitelma, jossa työntekijöitä kuunnellaan aidosti

Tekoälypohjaisen työvuorosuunnittelun avulla organisaation on mahdollista saavuttaa lopputulos, jossa kaikki tarvittavat asiat pystytään huomioimaan erittäin kattavasti. Tutustu lisää, miten on mahdollista toteuttaa työntekijöiden toiveita aidosti kunnioittava työvuorosuunnitelma.

Ottamalla käyttöön Vuorox – työvuorosuunnitteluohjelmiston, voit käyttää ihmisten työpanosta tehtävissä, joissa tekoälyä on haastavaa voittaa. Työvuorosuunnittelman laatiminen ei ole yksi näistä asioista.

Lue lisää, mitä hyötyä on tekoälystä työvuorosuunnitelman laatimisessa