TEKOÄLYYN POHJAUTUVA TYÖVUOROSUUNNITTELU PARANTAA TYÖHYVINVOINTIA JA TUO SÄÄSTÖJÄ TERVEYDENHUOLTOON

Lue artikkeli Terveydenhuollon osastonjohtajat Ry:n julkaisemasta TEOS-lehdestä, miten tekoäly auttaa terveydenhuollon työvuorosuunnitelmien laatimisessa. Artikkeli julkaistu 03/04 2021 TEOS-lehden numerossa. Löydät näköisversion artikkelista täältä.

”Käynnissä oleva pilottihanke suuressa suomalaisessa yliopistosairaalassa on jo nyt osoittanut, että tekoäly kykenee luomaan työvuorosuunnitelmia, joissa kolmivuorotyö on mahdollista yhdistää henkilökohtaisen elämän kanssa oleellisesti aiempaa paremmin.”

TEOS-lehti 03/04 2021

Terveydenhuollon resurssipula ja työntekijöiden haasteet sovittaa vaativa kolmivuorotyö yhteen oman elämän kanssa on noussut etenkin COVID-19 myötä julkiseen keskusteluun. Julkisuudessa on toistuvasti nostettu esiin, kuinka hoitohenkilökunnan työssä jaksamista tulisi tukea ja etsitty keinoja parantaa työssä sekä alalla viihtymistä. Yksi esille nousseista teemoista on autonomisen työvuorosuunnittelun haasteet. Työvuorosuunnittelu itsessään on monitahoinen kokonaisuus, ja valitettavan usein hoitohenkilökunta joutuu tekemään merkittäviä joustoja työvuorolistojen kokoamiseksi. Suomalaisen startup-yritys Plain Complex Oy:n kehittämä työvuorosuunnitteluohjelmisto on tehty ratkaisemaan nämä jo vuosia näkyvissä olleet työvuorosuunnittelun haasteet.

Plain Complex Oy on vuonna 2021 perustettu kolmen henkilön startup, jonka idea ja tuotekehitys saivat alkunsa kolme vuotta sitten. Anestesialääkäri Sasu Liuhanen törmäsi toistuvasti työssään työvuorosuunnittelun haasteisiin; prosessi on hidas, suunnittelu sitoo työvoimaa, ja valmiiden työvuorolistojen laatu jättää usein paljon toivomisen varaa. Kolmivuorotyön haasteet olivat Liuhasen
työpaikalla lähes päivittäinen puheenaihe. Tietojenkäsittelytieteilijän kokemuksella Liuhanen alkoi kehittää järjestelmää, joka toisi uudenlaiset mahdollisuudet työvuorosuunnitteluun. Lopputuloksena syntyi tekoälyyn perustuva Vuorox- työvuorosuunnitteluohjelmisto, jonka yritys on nyt tuomassa markkinoille.

– Yksi kolmivuorotyön suurista haasteista on työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Kun työvuoroja suunniteltaessa on huomioitava niin lait, sopimukset, työyksikön tarpeet, hyvä työvuoroergonomia kuin työntekijöiden toiveetkin, muodostuu kokonaisuudesta vaikea palapeli, jossa työntekijän toiveille jää usein kovin vähän sijaa. Tekoäly kykenee käsittelemään kaiken tämän ja kokoamaan palapelin tavalla, jossa kaikki voivat voittaa. Kokonaisuuden kaikki osat huomioiva työvuorosuunnitelma on valmis minuuteissa päivien tai viikkojen sijaan, kertoo Liuhanen, joka toimii Plain Complex Oy:n toimitusjohtajana.

Toimiva työvuorosuunnittelu yhdistää henkilökohtaisen elämän ja työt saumattomasti yhteen

Käynnissä oleva pilottihanke suuressa suomalaisessa yliopistosairaalassa on jo nyt osoittanut, että tekoäly kykenee luomaan työvuorosuunnitelmia, joissa kolmivuorotyö on mahdollista yhdistää henkilökohtaisen elämän kanssa oleellisesti aiempaa paremmin. Niin työntekijät kuin kokeneet listasuunnittelijat ovat kiitelleet työvuorolistojen laatua ja olleet samalla aidosti hämmästyneitä siitä nopeudesta, johon edistyksellinen järjestelmä kykenee. Pitkän ja työlään prosessin tiivistäminen minuutteihin avaa työvuorosuunnitteluun täysin uusia mahdollisuuksia.

Pilotoinnin aikana syväoppivan tekoälyn mallia kehitettiin vastaamaan täydellisesti kohdeorganisaation tarpeita. Muutaman harjoittelulistan jälkeen malli kykeni tuottamaan työvuorosuunnitelman, jossa henkilökohtaiset vapaatoiveet kyettiin toteuttamaan 100 %:sti, muita työvuorosuunnitteluun liittyviä asioita unohtamatta. Pilotoinnissa siirryttiin syksyn aikana vaiheeseen, jossa Vuoroxin tuottamat työvuorosuunnitelmat siirretään sellaisenaan käytössä olevaan autonomiseen työvuorolistaan. Tämä mahdollistaa aikaa vievän itsenäisen suunnittelun pois jäämisen, ja toteutuneet työvuorosuunnitelmat valmistuvat hetkessä.

– Työvuorot koskettavat koko hoitohenkilöstöä ja heidän perheitään. Työvuorolistoilla on siten valtava merkitys työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden kannalta. Tekoälyn avulla löydetään parhaat mahdolliset vuorot kullekin työntekijälle. Työntekijät voivat syöttää työvuorotoiveet matkapuhelimen sovelluksella, ja valmiit työvuorosuunnitelmat kulkevat aina mukana. Lähtökohtana meillä on tyytyväiset työntekijät, mutta samalla organisaatio pystyy saavuttamaan merkittäviä säästöjä tasalaatuisten ja tasapuolisten työvuorosuunnitelmien kautta, kertoo PlainComplex Oy:n Tuomo Peltola

Plain Complex Oy

Plain Complex Oy:n perustajat Tuomo Peltola (vasemmalla), Sasu Liuhanen ja Stefano Campadello kuvattuna Helsingissä.

Hyvä työvuorosuunnitelma huomioi tehokkaan palautumisen vuorotyössä

Työterveyslaitos on kehittänyt työaikojen kuormittavuutta mittaavan liikennevalomallin, johon liittyvät suositukset tukevat työaikojen hyvää suunnittelua ja toteutusta vuorotyössä. Liikennevalomalli auttaa tunnistamaan työvuorosuunnittelun kriittiset tekijät, ja niiden käyttäminen edesauttaa palautumista vaativassa vuorotyöskentelyssä.

Vuorox-työvuorosuunnitteluohjelmisto on opetettu huomioimaan TTL:n liikennevalomallin terveydenhuollon työvuorosuunnittelussa. Tekoälyn oppiminen mahdollistaa sekä työntekijöiden toiveiden että palautumisen kannalta tärkeiden asioiden huomioimisen. Vuoroxin avulla pystytään huomioimaan kaikki palautumisen kannalta tärkeät asiat: työajan pituus, työajan ajoittuminen, palautuminen, työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä vaikutusmahdollisuudet työaikoihin. Tekoälyn syväoppiminen mahdollistaa työvuorosuunnitteluun vaikuttavien asioiden huomioimisen tavalla, johon ihminen ei pysty. Tästä hyötyvät kaikki!

Yhteystiedot:

Lue lisää, miten Vuorox auttaa hyvien työvuorolistojen suunnittelussa tekoälyn avustuksella