Tekoäly terveydenhuollossa

Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) –ohjelmassa todetaan tekoälyn hyödyt terveydenhuollossa

Hyteairo -ohjelma selvitti tekoälyn mahdollisuuksia terveydenhuollossa

Tekoälyn hyödyntäminen terveydenhuollossa on vielä matkansa alkutaipaleella. Viimeisten vuosien aikana tekoälyn ratkaisut ovat lisääntyneet myös terveydenhuollossa, mutta ratkaisut ovat vielä usein vajavaisesti käytössä. Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelmassa selvitettiin mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyn käyttämistä hyvinvointialalla ja terveydenhuollossa.

Työvuorosuunnittelu tekoälyn avulla
Tekoälyä pystyy hyödyntämään terveydenhuollossa

Millaisia hyötyjä tekoäly pystyy tarjoamaan terveydenhuollossa?

Sosiaali- ja terveysministeriön organisoimassa ohjelmassa kartoitettiin tekoälyn ja robotiikan mahdollisuuksia terveydenhuollossa vuosien 2018-2021 aikana. Hyteairo on koonnut sote-alalla toimivia organisaatioita yhteen ja selvittänyt tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tarkoituksena oli kerätä tekoälyyn ja robotiikkaan liittyvää kehitystä samaan ohjelmaan niin, että aiheeseen liittyviä ongelmia pystyttäisiin paremmin ratkaisemaan.

Hyteairon loppuraportissa nostetaan esille tekoälyn hyödyt terveydenhuollossa. Tekoälyn ja robotiikan avulla pystytään parantamaan suomalaisten palveluiden laatua ja tuomaan lisäarvoa heitä auttaville terveydenhuollon ammattilaisille. Tekoälyn teknologioiden keskeinen mahdollisuus on hoitaa rutiinitehtäviä, jolloin ammattilaisille jää enemmän aikaa kohdata asiakkaat ihmisinä. Tekoälyn- ja robotiikan ala tarjoaa myös mahdollisuuksia tutkimukseen, työpaikkojen määrän kasvuun sekä palveluihin ja kansainväliseen vientiin.

Tekoäly mahdollistaa rutiinitehtävien hoitamisen sote-alalla

Tekoälyn kehittyminen viimeisten vuosien aikana on mahdollistanut uusien innovaatioiden toteuttamisen terveydenhuollon rutiinitehtäviin. Loistavana esimerkkinä tämänkaltaisesta kehityksestä on terveydenhuollon työvuorosuunnittelu syväoppivan tekoälyn avustuksella. Aikaisemmin esihenkilöiltä tai työvuorosuunnittelijoilta saattoi kulua työvuorosuunnitelmien tekemisessä useita työpäiviä yhtä valmistunutta työvuorosuunnitelmaa kohden. Tänä päivänä työvuorosuunnittelu on mahdollista toteuttaa state-of-the-art tekoälyn avulla muutamassa minuutissa.

Syväoppivan tekoälyn avustuksella pystytään tuomaan sekä tehokkuutta että laatua terveydenhuollossa tehtäviin rutiinitehtäviin. Tämän on mahdollistanut tekoälytutkimuksen kehittyminen viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi työvuorosuunnittelun kaltaisessa monitahoisessa haasteessa on aikaisempien teknologioiden avulla ollut mahdotonta löytää optimaalista ratkaisua pelkästään laskennan avustuksella. Kehittyneen tekoälyn myötä on mahdollista toteuttaa ratkaisuita, joilla pystytään aidosti vastaamaan terveydenhuollon haasteisiin useissa erinäisissä rutiinitehtävissä. Tehtävissä, joiden hoitamiseen käytettävä aika on pois asiakkaiden kohtaamisesta tai johtamisesta.

Valitse tekoäly tehostamaan toimintaa terveydenhuollossa

Tekoälypohjaisen työvuorosuunnittelun avulla organisaation on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä työvuorosuunnittelussa käytettävässä ajassa. Tietyt asiat ovat nykypäivänä asioita, joissa koneoppimista on mahdollista hyödyntää huomattavasti tehokkaammin kuin ihmisten työpanosta. Ottamalla käyttöön Vuorox – työvuorosuunnitteluohjelmiston, voit käyttää ihmisten työpanosta tehtävissä, joissa tekoälyä on haastavaa voittaa. Työvuorosuunnittelu ei ole yksi näistä asioista.

Lue lisää, miten tekoälyn avulla on mahdollista hoitaa rutiinitehtäviä terveydenhuollossa