Onko sairaanhoitajan palkka ainoa mahdollisuus vaikuttaa hoitoalan vetovoimaan?

Miten vaikuttaa hoitoalan työhyvinvointiin ja alan houkuttelevuuteen tulevaisuudessa sairaanhoitajan palkan lisäksi?

Sairaanhoitajan palkka on kiistatta jälkeen jäänyt, kun asiaa tarkastellaan työn vaativuuden ja muuttuneiden työolosuhteiden kautta. On selvää, että alan työntekijöiden ammattijärjestöjen esittämät vaatimukset sairaanhoitajan palkan nostamisesta ovat perusteltuja. Yhtä lailla on myös selvää, että hoitoalan houkuttelevuuteen tulevaisuudessa vaikuttaa moni muu asia, kuin sairaanhoitajan palkka. Millaisilla asioilla voidaan vaikuttaa hoitoalan työhyvinvointiin ja alan houkuttelevuuteen nyt ja tulevaisuudessa?

Laaja kysely hoitoalan työntekijöille nostaa esille useita epäkohtia sairaanhoitajan palkkauksen lisäksi

Helsingin Sanomat julkaisi 28.3.2022 tulokset kyselystä, johon vastasi yli 500 hoitoalan työntekijää. HS:n mukaan moni kärsii riittämättömyyden tunteesta, huonosta johtamisesta, vaikutusmahdollisuuksien puutteesta ja työn aiheuttamasta eettisestä kuormasta. Sairaanhoitajan palkka nousi esille useissa vastauksissa, kun kysyttiin alan houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyssä nousi esille myös muita asioita, joilla pystytään vaikuttamaan hoitoalan työntekijöiden viihtyvyyteen ja alalla pysyvyyteen, palkan ohella. Kyselyyn vastanneilta esille nousi kolme muutostarvetta ylitse muiden:

  1. Suurempi sairaanhoitajan palkka
  2. Paremmat resurssit
  3. Muutokset tapaan, jolla terveydenhuoltoa johdetaan

Johtamisen kulttuuri vaikuttaa yhtä lailla työssä viihtymiseen kuin sairaanhoitajan palkka

Sairaanhoitajan palkkaan vaikuttavat poliittiset päätökset sekä työnantajien ja työntekijöiden välisten neuvotteluiden tulokset. Johtamisen haasteiden ratkaiseminen hoitoalalla ei ole helppoa, mutta ratkaisuita sen mahdollistamiseksi on olemassa. Useimmiten syyt, jotka johtavat heikentyneeseen johtamiskulttuuriin, löytyvät rajallisesta ajankäytöstä itse johtamiseen. Millä tavalla sitten voidaan vaikuttaa esihenkilöiden ajankäyttöön hoitoalalla?

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen mainitsee HS:n haastattelussa: ” Jos johtajan kaikki aika menee vuorolistojen tekemiseen tai siihen, että pitää hakea sijaisia, kun joku ei pääse töihin, sekin on resurssikysymys.” Mikäli esihenkilöt joutuvat käyttämään suuren osan työajastaan tehtäviin, joita pystytään ratkaisemaan nykyteknologian avustuksella, on haasteellista ylläpitää menestyksekästä johtamisen kulttuuria. Tällöin edes sairaanhoitajan palkka ei ole ratkaisevassa asemassa, jotta osaavat työntekijät haluaisivat valita ja pysyä kyseisessä työpaikassa.

Tyytyväisyys työvuorosuunnitteluun vaikuttaa, sairaanhoitajan palkan lisäksi, työssä jaksamiseen ja työssä viihtyvyyteen

Hoitoalan houkuttelevuutta on pystyttävä parantamaan muutenkin kuin sairaanhoitajan palkkaa nostamalla. Yhtenä ratkaisuna hoitoalalla viihtyvyyteen vaikuttamiseen on laadukkaat ja työntekijöiden toiveita kunnioittavat työvuorosuunnitelmat. Valitettavan usein kuitenkin työvuorosuunnitelmien laadussa on parantamisen varaa, juuri manuaalisen työn vaatiman ajankäytön vuoksi. Ratkaisu, sekä johtamiseen tarvittavan ajan löytämiseen että työntekijöiden toiveiden kattavampaan täyttymiseen, löytyy tekoälystä. Tekoälyn avulla on mahdollista vapauttaa jopa 99 % työvuorosuunnitteluun käytettävästä ajasta muualle johtamiseen tai hoitotyöhön. Tämä on vapautuvaa aikaa, jolle on todellinen tarve hoitoalalla. Aikaa, mitä voidaan käyttää vaikka läsnäolevaan johtamiseen ja hoitohenkilöstön toiveiden ja tarpeiden kuuntelemiseen.

Lue lisää, miksi Vuorox on täydellinen valinta sosiaali- ja terveysalan työvuorosuunnitteluun