Kolmivuorotyö ja työvuorosuunnittelu

Miten tekoäly pystyy auttamaan yhdistämään työn ja henkilökohtaisen elämän kolmivuorotyön kanssa?

Kolmivuorotyö on haastavaa

Kolmivuorotyö on työtä, jota sen laadun vuoksi joudutaan tekemään keskeytyksettä 24/7. Työntekijät ovat paikalla työvuoroissa vuoden jokaisena päivänä ja kaikkina kellonaikoina. Työntekijöiden vuorot jakautuvat aamu-, ilta- ja yövuorojen kesken kolmivuorotyössä. Vuorotyö asettaa haasteita työn ja vapaa-ajan yhdistämiseksi ja raskaasta työstä palautumiseksi. Tyypillisimmin kolmivuorotyötä käytetään terveydenhuollossa, turvallisuudessa ja teollisuudessa.

Kolmivuorotyön hyvät ja huonot puolet?

Kolmivuorotyö tuo mukanaan sekä hyviä että huonoja puolia. Epäsäännöllinen jaksotyöaika onkin, usealle sitä tekevälle, mahdollisuus yhdistää työ ja vapaa-aika tavalla, johon toimistotyöaikaa tekevillä ei ole mahdollisuutta.

Useat kolmivuorotyötä tekevistä osaavat arvostaa arkipäiville osuvia vapaapäiviä. Arkivapaat mahdollistavat erinäisten pakollisten asioiden hoitamisen helposti. Työn epäsäännöllinen rytmi sopii myös monille kolmivuorotyötä tekevälle. Yövuorojen tekeminen vastaavasti mahdollistaa useamman vapaapäivän ansaitsemisen työvuorosuunnitelman aikana. Vuorotyötä tekeville maksetaan epäsäännöllisestä työajasta johtuvaa vuorolisää. Nämä vuorolisät tuovat usealle työntekijälle mukavan lisän säännölliseltä työajalta maksettavan korvauksen päälle.

Kolmivuorotyö tuo kuitenkin mukanaan myös paljon haasteita. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on huomattavasti hankalampaa vuorotyössä. Iltavuorojen aikaan voi olla haastavaa järjestää lapsien kuljetuksia harrastuksiin ja yövuorojen aikana perheen ulkopuolisille tukiverkostoille saattaa olla käyttöä. Varsinkin, jos perheen kaikki aikuiset ovat kolmivuorotyörytmissä. Kolmivuorotyö asettaa haasteita uni-valverytmin tasapainottamiselle. Tämän vuoksi palautumiseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota vuorotyötä tekevien keskuudessa. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että kolmivuorotyön työvuorosuunnitelmat suunnitellaan tehokasta palautumista silmällä pitäen.

Tekoäly pystyy auttamaan yhdistämään kolmivuorotyön ja muun elämän tehokkaasti

Kolmivuorotyön työvuorosuunnitelmien tekeminen on haastava yhtälö. Organisaation vaatimusten lisäksi on huomioitava työntekijöiden henkilökohtaisia toiveita ja mieltymyksiä. Usein yhtälö on meidän ihmisten tekemäksi erittäin haastavaa ja aikaa vievää.

Syväoppivan tekoälyn avulla on mahdollista yhdistää epäsäännöllinen kolmivuorotyö hyvin yhteen oman elämän kanssa. Tekoäly kykenee huomioimaan työntekijöiden toiveita työvuorosuunnittelussa poikkeuksellisen hyvin ja työvuorolistojen laatu on ylivertainen ihmisten tekemiin listoihin verrattuna. Toiveiden lisäksi, tekoäly oppii tuntemaan käyttäjänsä ajan myötä paremmin. Tällä tavalla tekoäly kykenee tuottamaan työvuorosuunnitelmia, joissa huomioidaan henkilökohtaisia mieltymyksiä vuorosuunnittelussa aikaisempaa paremmin. Näiden henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja toiveisiin perustuvien työvuorosuunnitelmien avulla on mahdollista yhdistää kolmivuorotyö ja muu elämä tehokkaasti yhteen.

Ota tekoälypohjainen työvuorosuunnittelu käyttöön jo tänään

Tekoälypohjaisen työvuorosuunnittelun avulla organisaation on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä työvuorosuunnittelussa käytettävässä ajassa. Tietyt asiat ovat nykypäivänä asioita, joissa koneoppimista on mahdollista hyödyntää huomattavasti tehokkaammin kuin ihmisten työpanosta. Ottamalla käyttöön Vuorox – työvuorosuunnitteluohjelmiston, voit käyttää ihmisten työpanosta tehtävissä, joissa tekoälyä on haastavaa voittaa. Työvuorosuunnittelu ei ole yksi näistä asioista.

Lue lisää, miksi Vuorox on täydellinen valinta sosiaali- ja terveysalan työvuorosuunnitteluun