Työvuorosuunnittelun haasteet terveydenhuollossa

Vuorox on syntynyt ratkaisemaan terveydenhuollon työvuorosuunnittelun haasteet.

Jatkuvan hoidon tarve sairaaloissa ja terveydenhuollossa edellyttää työvoiman läsnäoloa työvuoroissa 24/7. Työn vaativuus ja vastuu ovat erittäin korkealla. Työvuorosuunnitelmat, joissa ei riittävästi huomioida työntekijän henkilökohtaista elämää, vaikuttavat työssä jaksamisen lisäksi työpaikan viihtyvyyteen ja työntekijöiden vaihtuvuuteen.

Terveydenhuollon työvuorosuunnittelussa on otettava huomioon useita asioita. Lainsäädännön sekä organisaation tarpeiden lisäksi on huomioitava työntekijöiden luvat ja taidot. Täydellisen työvuorosuunnitelman tekeminen on aikaisemmin ollut erittäin haastavaa, sillä normaalin sairaalaosaston listasuunnitelmassa on lähes loputon määrä vaihtoehtoja. Näiden vaihtoehtojen kartoittaminen on ihmiselle käytännössä mahdotonta.

Vuorox on syväoppivaan tekoälyyn perustuva älykäs ja oppiva työvuorosuunnittelija. Vuoroxin kyky huomioida ennennäkemättömiä määriä vaihtoehtoja tuo täydelliset työvuorosuunnitelmat terveydenhuoltoon.

Viimeisten vuosien aikana terveydenhuollon työvuorosuunnittelu on kehittynyt hieman digitaalisten työvuorosuunnitteluohjelmistojen yleistyessä. Näistä huolimatta työvuorosuunnittelu terveydenhuollossa on ollut yhä haastavaa ja aikaa vievää. Valitettavan usein valmiit työvuorosuunnitelmat sisältävät paljon kompromisseja, joihin työntekijät joutuvat myöntymään.

Vuorox poistaa manuaalisen työn tarpeen ja antaa mahdollisuuden täydellisten terveydenhuollon työvuorosuunnitelmien tekemiseen. Vuorox tekee työvuorosuunnitelmat automaattisesti huomioiden yksikön vaatimukset, työntekijöiden toiveet ja lainsäädännön. Lopputuloksena on ennennäkemättömän laadukkaat työvuorosuunnitelmat terveydenhuoltoon, joissa huomioidaan tasapuolisesti kaikki suunnitteluun vaadittavat asiat.