Tunnetko työvuorosuunnittelun perusteet?

Millaiset työvuorosuunnittelun perusteet tekevät onnistuneen työvuorosuunnitelman?

Ovatko työvuorosuunnittelun perusteet sinulla hallussa? Työvuorosuunnittelu on olennainen osa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden arkea. Hyvällä työvuorosuunnittelulla on mahdollisuus lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä työpaikkaan. Millaiset ovat työvuorosuunnittelun perusteet, joilla pystytään luomaan toimiva työvuorosuunnitelma?

Kuinka hyvin työvuorosuunnittelun perusteet ovat hallinnassasi?

Työvuorosuunnittelun haasteet ovat kaikkien niitä tekemään joutuvien tiedossa hyvin ja perusteet tulisi olla hallinnassa hyvin. Listasimme viisi asiaa, joilla parannat työvuorosuunnittelun laatua omassa yksikössäsi.

Työvuorosuunnittelun perusteet – Huomioi nämä viisi asiaa toimivassa työvuorosuunnittelussa!

1. Työntekijöiden toiveet työvuorosuunnittelussa

Toimivassa työvuorosuunnitelmassa pystytään huomioimaan laajasti kaikkien työntekijöiden toiveet. Työvuorosuunnittelun perusteena tulisi olla tasapuolisuus ja läpinäkyvyys. Toiveita tulisi pystyä toteuttamaan laajasti ja niiden esittäminen tulisi olla nopeaa. Tänä päivänä työntekijöiden tulisi pystyä ilmoittamaan omat työvuorotoiveet mobiiliapplikaation avulla, omalla matkapuhelimella.

2. Organisaation vaatimukset työvuorosuunnittelussa

Jotta työvuorosuunnittelun vaatimukset täyttyvät, tulee organisaation vaatimukset huomioida aina ja kaikissa tilanteissa. Jokaisessa työvuorossa tulee olla organisaation vaatima määrä työntekijöitä. Lisäksi työvuoroissa tarvittavan osaamisen ja taitojen määrä tulee vastata työvuorosuunnittelun vaatimuksia. Mitä useampia ja haastavimpia taitovaatimuksia vuoroissa on, sitä vaikeammaksi työvuorosuunnittelu myös menee.

3. Tarvittavien työvuorojen määrittäminen luo työvuorosuunnittelun perusteet

Työpaikan toiminnallisuus on ratkaisevassa asiassa, kun työvuorojen ajankohdat määritellään työvuorosuunnittelun yhteydessä. Tärkeänä asiana, kun työvuorosuunnittelun perusteet luodaan, on määritellä tarvittavien työvuorojen ajankohdat. Useammilla työvuorojen alkamisajankohdilla mahdollistetaan resurssien tehokas käyttäminen organisaation vaatimusten mukaisesti. Tämä tuo toisaalta mukanaan haasteita työntekijöiden toiveiden täyttymiseen ja muodostaa työvuorosuunnittelusta yhä haastavampaa.

4. Huomioi lain ja työaikasopimusten vaatimukset työvuorosuunnittelussa

Työvuorosuunnittelun pohja tulee käytössä olevasta työaikalaista ja työaikasopimuksista. Työntekijöille ei pysty suunnittelemaan työvuoroja, jotka eivät vastaa vallitsevaan ohjeistusta. Lepoaikojen ja työvuoroputkien suhteen on noudatettava äärimmäistä tarkkaavaisuutta. Näiden pakottavien vaatimusten huomioiminen vaikeuttaa usein työvuorosuunnittelua ja aiheuttaa hankaluuksia mm. työntekijöiden toiveiden täyttymiselle. Perinteisellä tavalla toteutetussa työvuorosuunnittelussa on haastavaa toteuttaa kaikkien toiveet samanaikaisesti.

5. Työvuorosuunnitelman toteuttaminen ja julkaiseminen

Olennainen osa työvuorosuunnittelua on työvuorolistan toteuttaminen ja julkaiseminen. Työvuorosuunnitelman laatiminen on haastava tehtävä ja usein näiden tekeminen vie useita työpäiviä kuukaudessa. Perinteisillä ohjelmistoilla pystytään ohjaamaan työvuorosuunnitelma vastaamaan tarvittavia pakottavia vaatimuksia, mutta työntekijöiden toiveiden toteuttaminen jää usein vajavaiseksi. Mitä laajempi ja haastavampi työvuorosuunnitelman perusteet ovat, sitä hankalampaa ovat nämä toteuttaa tehokkaasti.

Työvuorosuunnitelman julkaiseminen jää usein tulostettavien paperitulosteiden varaan. Olisikin ensiarvoisen tärkeää, että työvuorosuunnitelmat voidaan julkaista työntekijöiden omaan mobiiliapplikaatioon, jotta tiedonkulku olisi saumatonta.

Vuorox on SaaS-perusteinen työvuorosuunnitteluohjelmisto sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Vuorox on SaaS-palvelu terveydenhuollon työvuorosuunnitteluun. Vuorox mahdollistaa syväoppivan tekoälyn tuomat ratkaisut kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille koosta riippumatta. Ratkaisun avulla voidaan poistaa ihmisten työaika työvuorosuunnittelusta lähes kokonaan. SaaS-palveluna toimitettava Vuorox mahdollistaakin tuotteen käyttämisen, vaikka olemassa olevan järjestelmän tukena. Nopea ja yksinkertainen käyttöönotto mahdollistaa manuaalisen työn poistamisen, tekoälyn saavuttamien lyömättömien tulosten hyödyntämisen ja kustannusten säästämisen kaiken kokoisissa yksiköissä.

Lue lisää, miksi Vuorox on täydellinen valinta sosiaali- ja terveysalan työvuorosuunnitteluun