Työvuorosuunnittelu sosiaali- ja terveysalalla

Lue viisi syytä, miten automaattinen työvuorosuunnitelmien laatiminen auttaa työvuorosuunnittelussa sosiaali- ja terveysalan haastavissa olosuhteissa

Kokeile veloituksetta, miten työvuorosuunnitelmat valmistuvat muutamassa minuutissa!

Työvuorosuunnittelu sosiaali- ja terveysalan yksiköissä on haastavaa ja aikaa vievää. Oletko koskaan laskenut kuinka paljon työvuorosuunnittelu loppujen lopuksi maksaa organisaatiossanne? Aikaa kuluu sekä työntekijöiden toiveiden syöttämiseen että työvuorosuunnitelmien laatimiseen. Lisäksi lopputulos on usein kompromissi, jossa on erittäin laajasti jouduttu joustamaan työntekijöiden toiveista. Syväoppivan tekoälyn avulla on mahdollista vähentää työvuorosuunnitteluun kuluva aika lähes kokonaan, laadusta tinkimättä.

Tekoäly mahdollistaa tiettyjen työtehtävien toteuttamisen huomattavasti ihmistä nopeammin ja laadukkaammin. Työvuorosuunnitelmien tekeminen on juuri tällainen haaste, jossa tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet voivat korvata meidän ihmisten työpanoksen. Syväoppivan tekoälyn avulla mahdollistetaan sosiaali- ja terveysalan haastavien työvuorosuunnitelmien tekeminen muutamassa minuutissa. Kerromme sinulle viisi syytä, miksi kannattaa valjastaa tekoäly avuksesi, kun kysymyksessä on haastavien työvuorosuunnitelmien tekeminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Viisi syytä, miten automaattinen työvuorosuunnitelmien laatiminen auttaa terveydenhuollon työvuorosuunnittelussa

1. Säästä sekä aikaa että rahaa

Sosiaali- ja terveysalan työvuorosuunnitelmien laatiminen on haastava ja aikaa vievä prosessi. Kaikki tätä työtä tehneet tietävät, että loppuun hiotun suunnitelman valmistuminen vie useita työpäiviä, jopa pienessä tai keskisuuressa yksikössä. Arviot työvuorosuunnittelun työajan aiheuttamista kustannuksista vaihtelevat 30–55 € välillä työntekijää kohden kuukaudessa. Tekoäly mahdollistaa työvuorosuunnitelmien laatimisen muutamassa minuutissa. Organisaatiolle koostuu selvää säästöä poistettaessa työvuorosuunnitteluun käytettävä aika ja näitä työtunteja on mahdollista käyttää muualla terveydenhuollossa. Tässä voittavat kaikki!

2. Kohtele kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti

Tasapuolisuuden toteutuminen on haastavaa terveydenhuollon työvuoroja laadittaessa. Työntekijöiden keskuudessa käydään usein keskustelua siitä, miten yövuorot tai pyhätunnit ovat jakautuneet eri työntekijöiden kesken. Tai siitä, miten toiveet omista vapaapäivistä ovat toteutuneet. Puhumattakaan siitä, ketkä olivat viime jouluna töissä vastentahtoisesti. Syväoppivan tekoälyn avulla voidaan tasapuolistaa halutut asiat, haluttujen työntekijöiden kesken. Kaikkien ei tarvitse saada juuri yhtä monta viikonlopun yövuoroa, mutta mikäli nämä halutaan tasata, tämä on mahdollista pidemmällä aikavälillä tekoälyn avulla.

3. Paranna organisaationne veto- ja pitovoimaa

Sosiaali- ja terveysala kärsii koulutetun työvoiman saatavuuden haasteista kaikkialla Suomessa. Palkkauksella on erittäin suuri merkitys vetovoiman kasvattamisessa, mutta pitovoiman osalta sillä on huomattavasti pienempi vaikutus. Kyselyt ovat osoittaneet, että työvuoroilla on yksittäisenä asiana erittäin suuri merkitys terveydenhuollon organisaation veto- ja pitovoiman kannalta. Työpaikassa, jossa työntekijät ovat tyytyväisiä työvuoroihinsa ja heidän toiveitansa kuunnellaan, viihdytään paremmin. Tekoäly mahdollistaa työntekijöiden toiveiden täyttymisen huomattavasti ihmisten tekemää tai perinteistä optimointia paremmin.

4. Reagoi muuttuviin tilanteisiin nopeasti

Asiat eivät aina mene suunnitelmien mukaan ja muuttuvat tekijät aiheuttavat haasteita niihin reagoimiseen. Äkillinen sairasloma tai irtisanoutuminen saattaa aiheuttaa suuria ongelmia suunniteltujen työvuorojen kanssa. Entä, jos tapahtuu irtisanoutuminen juuri muutamaa päivää ennen työvuorosuunnitelman sovittua julkaisupäivämäärää. Tähän vaikuttaminen on mahdotonta ihmisen tekemänä, mutta tekoäly mahdollistaa muuttuvaan tilanteeseen reagoinnin työvuorosuunnitelman osalta. Muutamassa minuutissa tehty terveydenhuollon työvuorosuunnitelma antaa mahdollisuuksia sekä reagoida muuttuviin tilanteisiin että kokeilla eri vaihtoehtoja työvuorosuunnitelman toteuttamiseksi.

5. Mahdollista työntekijöiden tehokas palautuminen haastavasta vuorotyöstä

Vuorotyö on tunnetusti rankkaa ja aiheuttaa haasteita tehokkaan palautumisen mahdollistamiseksi. Työterveyslaitos on julkaisut hyvän vuorotyösuunnittelun ohjeistuksen, joita noudattamalla mahdollistetaan parempi palautuminen vuorotyön aiheuttamasta rasituksesta. Nämä liikennevalomallin suositukset tulisi ottaa huomioon terveydenhuollon työvuorosuunnitelmia laadittaessa. Usein tämä on kuitenkin haastavaa ja aiheuttaa työntekijöiden toiveista luopumista. Syväoppiva tekoäly mahdollistaa sekä liikennevalomallin suositusten noudattamisen että toiveiden toteutumisen huomattavasti manuaalisia työvuorosuunnitelmia paremmin. Tällä mahdollistetaan työntekijöiden hyvinvointi ja tyytyväisyys vuorotyön haasteiden keskellä.

Lue lisää, miksi Vuorox on täydellinen valinta sosiaali- ja terveysalan työvuorosuunnitteluun