Tarvitseeko työvuorolistan suunnittelu olla hankalaa?

Täydellisen työvuorolistan suunnittelu onnistuu tekoälyn avulla minuuteissa

Haluatko kokeilla veloituksetta, miten työvuorolistan suunnittelu onnistuu tekoälyn avulla?

Säännöllistä ja aikaa vievää istumista tietokoneen äärellä. Mietinnässä millä tavalla työvuorolistan suunnittelu on tällä kertaa mahdollista toteuttaa. Miten onnistun tekemään työvuorolistan, johon kaikki ovat tyytyväisiä? Miten tällä kertaa saadaan kaikkiin tarvittaviin työvuoroihin riittävä määrä osaamista ja työntekijöitä? Samat kysymykset nousevat esiin kuukaudesta toiseen työvuorolistojen suunnittelun yhteydessä. Olisiko nykypäivänä kuitenkin mahdollista toteuttaa työvuorolistojen suunnittelu yksinkertaisesti ja nopeasti?

Vuorox tarjoaa autonomisen työvuorolistan suunnittelun täysin automaattisesti

Hyvä työvuorolista on kokonaisuus, jossa huomioidaan laajasti sekä lainsäädännön ja sopimusten mukanaan tuomat asiat että työntekijöiden ja organisaation vaatimukset. Ei ole itsestään selvää, että tarvittavat asiat on huomioitu työvuorolistojen suunnittelun yhteydessä. Vähintäänkin tämä on hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi asia toistuu kuukausittain, mutta jokaisella kerralla hieman edellisestä poikkeavana.

Työvuorolistan suunnittelussa on haastavaa ottaa huomioon kattavasti kaikki suunnitteluun vaadittavat asiat. Tietyistä asioista, kuten lain mukanaan tuomista seikoista, ei suunnittelun yhteydessä pystytä joustamaan. Nämä tuovat mukanaan kuitenkin riittävän haasteen meille ihmisille ja tämän vuoksi työntekijöiden toiveista on kovin paljon helpompi joustaa työvuorolistan suunnittelun yhteydessä. Usein joudutaan muodostamaan laajoja sääntöjä listojen suunnitteluun ja tämä osaltaan yhtenäistää työntekijät samalle viivalle. Entä, jos osa kuitenkin luontaisesti pitää enemmän iltapainotteisista vuoroista ja osalle taas vapaat viikonloput ovat kaikkein tärkeintä. Eikö olisikin loistavaa, jos työvuorolistojen suunnittelu olisi yksilöllistä ja tasapuolista samaan aikaan?

Syväoppiva ja kehittyvä tekoäly on tämän päivän ratkaisu täydellisen työvuorolistan tekemiseksi. Teknologia mahdollistaa hyvinkin yksilöllisten listojen suunnittelemisen, joissa pystytään huomioimaan saman aikaisesti sekä tarvittavat lainsäädännölliset vaatimukset että työntekijöiden toiveet. Mitä laajemmaksi vaihtoehtojen määrä työvuorolistan suunnittelussa muodostuu, sitä enemmän sieltä löytyy myös täydellisiä ratkaisuita tekoälyn avulla.

Ihmisten tai matemaattisen laskentaan perustuvien optimointien rajallisuus käsitellä laajaa vaihtoehtoavaruutta on aikaisemmin ollut haaste täydellisille työvuorosuunnitelmille. Syväoppimisen avulla on nyt mahdollista toteuttaa täydellinen työvuorolista vain muutamassa minuutissa. Tavalla, johon ovat tyytyväisiä sekä työntekijät että organisaatio.

Lue lisää, miten tekoälyn avulla on mahdollista toteuttaa tasapuolinen ja yksilöllinen työvuorolistan suunnittelu