Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu sosiaali- ja terveysalalla

Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun haasteet ja mahdollisuudet

Haluatko kokeilla veloituksetta, miten toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu onnistuu automaattisesti tekoälyn avulla?

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on noussut viimeisten vuosien aikana vahvasti mukaan keskusteluun sosiaali- ja terveysalan työvuorosuunnittelussa. Useissa sairaanhoitopiireissä on aloitettu käyttämään toimintalähtöistä työvuorosuunnittelua osana työntekijöiden henkilöstöhallintaa. Mitä toimintalähtöisellä työvuorosuunnittelulla tarkoitetaan ja millaisia haasteita sekä mahdollisuuksia se tuo mukanaan työvuorosuunnittelun osalta?

Työvuorosuunnitelma, jossa huomioidaan organisaation vaihtelevat vaatimukset

Vuorox tarjoaa toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun hyödyt täysin automaattisesti

Työvuorosuunnittelu sosiaali- ja terveysalalla on perinteisesti jakautunut selkeään kolmivuorotyöhön. Aamuvuorot, iltavuorot ja yövuorot ovat omissa sektoreissaan. Vuoronvaihtojen yhteydessä on paikalla paljon päällekkäisiä resursseja ja tätä aikaa pyritään hyödyntämään tarvittaessa kokouksiin ja aikaa vieviin toimenpiteisiin. Aina ei kuitenkaan ole järkevää, että työntekijöiden työvuorot noudattaisivat selkeää yhdenmukaisuutta päivästä toiseen.

Työvuorosuunnitelmaa, jossa huomioidaan organisaation toiminnalliset vaatimukset, kutsutaan toimintalähtöiseksi työvuorosuunnitelmaksi. Aamuvuorojen alkamisajankohtaa voidaan porrastaa useamman tunnin ajalle ja vastaavasti iltavuoroihin voidaan tulla myös eriävillä alkamisajankohdilla. Toimintalähtöisellä työvuorosuunnittelulla pyritään tasoittamaan työntekijöiden määrää vastaamaan organisaatiossa havaittuja ruuhkahuippuja toiminnan kannalta. Parhaimmillaan nämä havainnot toiminnan tarpeesta saadaan kerätyn datan avulla, usein kuitenkin empiirisen tiedon mukaan.

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on aikaa vievää ja haastavaa toteuttaa?

Työvuorosuunnittelussa on haastavaa toteuttaa samanaikaisesti sekä toiminnalliset vaatimukset että työntekijöiden toiveet. Manuaalisesti toteutettuna, hyvän toimintalähtöisen työvuorosuunnitelman tekeminen on hankala ja aikaa vievä toimenpide. Sopiviin työvuoroihin tulisi löytää sekä osaamiseltaan että käytettävyydeltään optimaalinen työntekijä. Tämä asettaa valtavia haasteita työvuorosuunnittelijalle ja vaikea toteuttaa työvuorolistasta toiseen.

Hyvä toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on mahdollista toteuttaa osaavan ja organisaation työntekijät tuntevat työvuorosuunnittelijan avulla. Työvuorosuunnittelija, joka tuntee osastolla työskentelevien työntekijöiden tavat ja aikataulut, on enemmän kuin painonsa arvoinen kultaa. Usein kuitenkin työvuorosuunnittelijoiden vaihtuvuus, siirtyminen keskitettyyn työvuorosuunnitteluun tai äkilliset sairaslomat aiheuttavat haasteita hyvälle työvuorosuunnittelulle. Vähintäänkin hyvän toimintalähtöisen työvuorosuunnitelman tekeminen on aikaa vievää ja stressaavaa.

Tekoäly mahdollistaa toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun automaattisesti

Tekoälyn avulla on nykyään mahdollista toteuttaa toimivat ja organisaation vaatimukset huomioon ottavat työvuorosuunnitelmat minuuteissa. Ohjelmistolle kerrotaan organisaation vaatimukset päiväkohtaisesti. Vuoroissa tarvittavia vahvuuksia, työvuorojen alkamisajankohtia ja tarvittavia osaamisvaatimuksia on mahdollista säätää tarpeen mukaan ennen työvuorosuunnittelun aloittamista. Kun käytössä on tekoälyohjelmisto, jossa työntekijät syöttävät omat vuorokohtaiset työvuorotoiveet, on lopputuloksena tarvittavat asiat huomioon ottava työvuorolista.

Syväoppivan tekoälyn avulla toteutettu työvuorosuunnitteluohjelmisto mahdollistaa autonomisen ja toiminnallisen työvuorosuunnittelun täysin automaattisesti. Ohjelmisto oppii käyttäjistään ja pystyy toteuttamaan työntekijöiden toiveet usein 100-prosenttisesti. Mitä haastavampi työvuorosuunnitelman aikataulutus on ja mitä vaativampia ovat työvuorosuunnittelussa huomioon otettavat organisaation taitovaatimukset, sitä paremman lopputuloksen tekoäly pystyy tuomaan toiminallisen työvuorosuunnittelun toteuttamiseksi.

Lue lisää, miksi kannattaa valita Vuorox työvuorosuunnitteluohjelmaksi