MITÄ ON TYÖHYVINVOINTI hoitotyössä?

Milla tavalla voidaan parantaa työhyvinvointia hoitotyössä?

TYÖHYVINVOINNIN PARANEMINEN LÄHTEE PIENISTÄ ASIOISTA

Mitä on työhyvinvointi hoitotyössä? Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että hoitohenkilöstöllä on hyvä olla työpaikallaan? Työhyvinvointi on monen eri asian summa ja siihen vaikuttaminen lähtee meistä kaikista. On olemassa kuitenkin muutamia perusteita, joiden avulla voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin hoitotyötä tekevien ihmisten parissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla määritellään työhyvinvointi seuraavalla tavalla. ” Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.”

On selvää, että työhyvinvoinnin muodostuminen koostuu useista eri osa-alueista ja niihin kaikkiin työntekijöillä ei aina ole vaikutusmahdollisuuksia. Asioilla, joihin työntekijällä on vaikutusmahdollisuuksia, pystytään helpolla tavalla nostaa työssä jaksamista ja työhyvinvointia työpaikalla. Yksi näistä asioista on työvuorosuunnittelu.

TYÖVUOROSUUNNITTELULLA ON MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTYYVÄISYYTEEN JA TYÖHYVINVOINTIIN

Työaikaan vaikuttaminen lisää työtyytyväisyyttä hoitotyössä

Useissa tutkimuksissa työhyvinvoinnista on nostettu esille työaikaan vaikuttamisen mahdollisuudet. On todettu, että laajat vaikutusmahdollisuudet omiin työvuoroihin nostavat työtyytyväisyyttä ja sitä kautta työhyvinvointi työpaikalla lisääntyy. Työntekijöille on tärkeää, että he tulevat kuulluiksi, kun asioista päätetään ja niihin vaikutetaan. Työvuorosuunnittelu on yksi helpoimmista ja vaikuttavimmista tavoista nostaa työtyytyväisyyttä hoitotyössä työskentelevien parissa. Valitettavan usein autonominen suunnittelu on kuitenkin näennäistä ja lopullinen työvuorosuunnitelma terveydenhuollossa sisältää valtavan määrän kompromisseja, joita suunnittelun aikana on jouduttu tekemään.

Työnantajan on huolehdittava työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmässä työhyvinvoinnista korostetaan työntekijöiden tasapuolista kohtelua. On tärkeää, että työntekijät kokevat tulleensa tasapuolisesti kohdelluiksi ja tällä toiminnalla on positiivisesti vaikuttava merkitys työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Usein työvuorosuunnittelun kohdalla kuuluu soraääniä tasapuolisuuden toteutumisesta.

Terveydenhuollon yksiköt pyrkivät parhaansa mukaan toteuttamaan viikonloppujen ja yövuorojen osalta mahdollisimman tasapuoliset työvuorosuunnitelmat. Usein kuitenkin työntekijät kokevat, että työvuorot eivät ole jakautuneet tasaisesti ja tällä on ratkaiseva merkitys työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Olisikin ensiarvoisen tärkeää, että työntekijät saisivat tarvittaessa dataa vuorojen sijoittumisesta ja tasapuolisuuden toteutumisesta työvuorosuunnittelussa.

Vuoroxin avulla pystytään parantamaan työhyvinvointia hoitotyössä työskentelevillä. Tekoälyn syväoppimisen avulla saavutetut, tasapuoliset ja työntekijöiden toiveet huomioivat, työvuorosuunnitelmat auttavat parantamaan työtyytyväisyyttä terveydenhuollon yksiköissä. Työntekijät huomaavat nopeasti, kuinka laadukkaasti ja tasapuolisesti Vuorox kykenee huomiomaan asioita terveydenhuollon työvuorosuunnittelussa.

Lopputuloksena saavutetaan tyytyväisemmät työntekijät ja työhyvinvointia edistävä terveydenhuolto-organisaatio. Lue lisää ratkaisustamme terveydenhuollon vaativien kolmivuorosuunnitelmien toteuttamiseen tasapuolisesti ja työhyvinvointia edistävällä tavalla TÄÄLTÄ.

Vuorox HUOMIOI TYÖVUOROSUUNNITTELUSSA TOIVEET JA TYÖVUOROT TASAPUOLISESTI

Lue lisää, miksi Vuorox on täydellinen valinta työhyvinvointia parantavaan työvuorosuunnitteluun