Millainen on hyvä työvuorolista?

Mitä asioita hyvässä työvuorolistassa sosiaali- ja terveydenhuollon työvuorosuunnittelussa tulisi huomioida?

Hyvä työvuorolista on monipuolinen kokonaisuus, jossa pystytään huomioimaan laajasti työvuorosuunnitteluun liittyviä asioita. Sellaisen tekeminen ei kuitenkaan aina ole itsestäänselvää ja usein hyvän työvuorolistan tekeminen on haastavaa. Haastavuuden lisäksi hyvän työvuorolistan tekeminen on aikaavievää. Millaisia asioita olisi sitten hyvä huomioida, kun suunnitellaan hyviä sosiaali- ja terveydenhuollon työvuorolistoja?

Hyvä työvuorolista huomioi työntekijän toiveet hoitoalan työvuorosuunnittelussa

Yhtenä tärkeimmistä asioista terveydenhuollon veto- ja pitovoiman kannalta on työntekijöiden toiveiden tasapuolinen toteutuminen työvuorolistoja suunniteltaessa. Hyvässä työvuorolistassa on mahdollista toteuttaa työntekijöiden toiveita, unohtamatta kuitenkaan organisaation vaatimuksia ja lainsäädäntöä. Usein toiveita on kuitenkin haastava toteuttaa, kun työvuorolista suunnitellaan meidän ihmisten toteuttamana. Markkinoille on kuitenkin tullut myös ratkaisuita, joissa tekoälyn käyttäminen mahdollistaa hyvän työvuorolistan toteuttamisen jopa kokonaan ilman manuaalista työtä. Tällaisen ratkaisun käyttäminen mahdollistaa työntekijöiden toiveiden toteutumisen huomattavasti aikaisempaa paremmin.

Organisaation tarpeiden täyttyminen on yksi hyvän työvuorolistan lähtökohta

Sosiaali- ja terveysalan työvuorosuunnittelussa on tärkeää aloittaa työvuorolistan suunnittelu organisaation toiminnallisista vaatimuksista. Hoitoalalla on erityisen merkityksellistä se, että oikeat työntekijät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Työvuorolistan on tärkeää vastata organisaation tarpeiden täyttymiseen, jotta mahdollistetaan valmius parhaaseen mahdolliseen hoitamiseen terveysalan yksiköissä. Jokaisessa työvuorossa tulee hyvän työvuorolistan mukaan olla riittävä määrä erityisosaamista. On tärkeää esimerkiksi huolehtia siitä, että elvytysryhmän (MET-ryhmä) koulutuksen saaneita työntekijöitä löytyy jokaisessa työvuorossa. Työvuorolistoja suunniteltaessa tulee huomioida nämä erityisvaatimukset ja varmistaa osaamisen saatavuus.

Hyvä työvuorolista huomioi palautumisen mahdollistamisen vuorotyössä

Vuorotyö antaa tekijälleen sekä hyviä että huonoja puolia. Yövuorojen ja viikonloppuvuorojen tekeminen mahdollistaa vapaa-ajan käyttämisen arkipäivinä. Useammalla yövuorolla mahdollistetaan taas ylimääräisten vapaapäivien saavuttaminen työvuorolistalla. Vuorotyö tuo mukanaan kuitenkin haasteita, joita tulee ottaa huomioon hyviä työvuorolistoja suunniteltaessa.

Uni-valverytmin häiriintyminen ja muutokset unessa ovat tyypillisimpiä vuorotyön mukanaan tuomia haasteita työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen. Mikäli työvuorolistat eivät huomioi tehokkaan palautumisen merkitystä, on mahdollista vaikuttaa negatiivisesti vuorotyötä tekevien henkilöiden terveydentilaan. Entä millaisia asioita hyvä työvuorolista pitää sisällään palautumisen mahdollistamiseksi?

Hyvä työvuorolista terveydenhuollossa huomio palautumisen kannalta seuraavia tärkeitä asioita:

Hyvät työvuorolistat eivät ole itsestäänselvyys hoitoalalla

Terveydenhuoltoalan työvuorolistan toteuttamisessa on otettava laajasti huomioon suunnitteluun liittyviä asioita, jotta lopputuloksesta saadaan hyvä. Usein näiden asioiden kokonaisvaltainen huomiointi on meille ihmisille ylitsepääsemättömän haastavaa, ja tämän vuoksi organisaatiot ovat joutuneet luomaan merkittäviä rajoitteita työvuorolistojen suunnittelussa. Rajoitteiden ja ohjeistusten käyttö on omiaan tasapuolistamaan kaikki työntekijät yhteen muottiin ja henkilökohtaisten taipumusten huomiointi jää vähäiseksi. Tekoäly mahdollistaa hyvän työvuorolistan toteuttamisen tasapuolisesti ja vähäisemmillä rajoitteilla aikaisempaan työvuorosuunnitteluun verrattuna.

Suunniteltaessa hyviä työvuorolistoja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköihin, tulisi seuraavat asiat huomioida:

Lue lisää, miten Vuorox auttaa hyvien työvuorolistojen suunnittelussa tekoälyn avustuksella