ARTIKKELIT

Löydät tältä sivulta artikkeleita, mitkä liittyvät terveydenhuollon työvuorosuunnitteluun ja työhyvinvointiin. Yhtenä tärkeimmistä arvoista, joita Plain Complex Oy:lla löytyy, ovat terveydenhuollon henkilöstön työtyytyväisyys ja mahdollisuus yhdistää vaativa kolmivuorotyö oman elämän kanssa. Lue lisää artikkeleistamme, millaiset asiat ovat vaikuttamassa työhyvinvoinnin parantumiseen ja työtyytyväisyyteen. 

Artikkelit

Mitä on työhyvinvointi hoitotyössä?

Mitä on työhyvinvointi terveydenhuollon vaativissa olosuhteissa? Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että hoitohenkilöstöllä on hyvä olla työpaikallaan? Työhyvinvointi on monen eri asian summa ja siihen vaikuttaminen lähtee meistä kaikista. On olemassa kuitenkin asioita, joiden avulla voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin hoitotyössä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus astuu voimaan 1.9.2021

Sosiaali- ja terveysalan uusi SOTE-sopimus astuu voimaan syyskuun alussa. Mitä vaikutuksia SOTE-sopimuksella on työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen?

Työvuorosuunnittelu hoitoalalla

Tutustu hoitoalan työvuorosuunnittelun vaikutuksiin terveyteen ja hyvinvointiin. Työterveyslaitoksen hankkeessa tutkittiin laajasti vaikuttamismahdollisuuksien merkitystä työhyvinvointiin ja jaksamiseen hoitoalan työvuorosuunnittelussa.

Työvuorosuunnittelu sosiaali- ja terveysalalla

Terveydenhuollon työvuorosuunnitelmien laatiminen on haastavaa ja aikaa vievää. Lue viisi syytä, miten automaattinen työvuorosuunnitelmien laatiminen auttaa terveydenhuollon työvuorosuunnittelussa.

Miksi terveydenhuollon työvuorosuunnittelu kannattaa SaaS (Software as a Service) -palveluina?

Työvuorosuunnitelmat sairaaloissa tehdään usein työpaikan verkkoon asennetulla erillisellä ohjelmistolla. Valitettavan usein sairaaloiden työvuorosuunnittelu ei mahdollista mobiilikäyttöä tai ainakaan kokonaisvaltaista työvuorosuunnittelua pilvipalvelun avulla. SaaS-palvelun käytöstä työvuorosuunnittelussa on kuitenkin lukuisia erilaisia hyötyjä.

Millainen on hyvä työvuorolista sosiaali- ja terveysalalla?

Mitä asioita on huomioitava, kun tehdään hyviä työvuorolistoja sosiaali- ja terveysalan vaativiin olosuhteisiin? Hyvän työvuorolistan tekeminen ei ole itsestäänselvyys. Lue lisää miten voit saada työvuorosuunnittelussa aikaan hyviä työvuorolistoja, joihin kaikki ovat tyytyväisiä.

TEOS-lehden artikkeli terveydenhuollon työvuorosuunnittelusta

Lue lisää Terveydenhuollon osastonjohtajat Ry:n TEOS-lehden 03/04 2021 artikkeli, miten tekoäly auttaa terveydenhuollon työvuorosuunnittelussa.

Työvuorosuunnittelu tekoälyn avulla

Työvuorosuunnittelu on aikaa ja resursseja vievä haaste, jonka ratkaisemista tehokkaasti on yritetty viimeisten kymmenien vuosien ajan tuloksetta. Lue artikkelistamme, miten työvuorosuunnittelu tekoälyn avulla mahdollistaa työvuorosuunnitelmien laatimisen muutamassa minuutissa.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa. Yksi mahdollisuus vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin on työvuorosuunnittelu. Luea artikkelistamme, miten voit parantaa työssä viihtymistä ja työhyvinvointia.

Työvuorosuunnittelu ohjelman avulla

Miten työvuorosuunnittelua voidaan tehostaa ohjelman avulla. Teköälyyn pohjautuva työvuorosuunnitteluun tarkoitettu ohjelma mahdollistaa työajan tehokkaan käyttämisen sekä kustannussäästöt. Lue lisää, miten työvuorosuunnittelu ohjelman avulla tuo teidän organisaatioon laatua ja säästöjä työvuorosuunnitteluun.

Vuorotyön haasteet työvuorosuunnittelussa

MIllaisia vaikutuksia vuorotyöllä on ihmisiin? Miten vuorotyön mukanaan tuomiaan haittoja voidaan vähentää työvuorosuunnittelun avulla? Tutustu artikkeliimme vuorotyön tehokkaasta työvuorosuunnittelusta tekoälyn avustuksella.

Kolmivuorotyön työvuorosuunnittelu

Miten kolmivuorotyön työvuorosuunnittelua voidaan tehostaa tekoälyn avulla? Millaisia hyviä ja huonoja puolia on kolmivuorotyössä. Lue artikkelistamme, mikä Vuorox auttaa yhdistämään kolmivuorotyön ja muun elämän tehokkaasti yhteen.

Sairaanhoitajan palkka

Sairaanhoitajan palkka on erittäin tärkeässä roolissa, kun puhutaan hoitoalan työn vetovoimasta ja työtyytyväisyydestä. Miten muuten voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen hoitoalalla, kuin sairaanhoitajan palkkaa nostamalla? Lue artikkelimme hoitoalan vetovoimaan vaikuttavista seikoista.

Sote-uudistus

MIten sote-uudistus vaikuttaa työntekijöihin? Sote-uudistus pyrkii tuomaan mukanaan työkaluja ja järjestelmiä, jotka vähentävät rutiininomaista työtä ja siten parantavat työn mielekkyyttä. Lue lisää sote-uudistuksen vaikutuksesta ja mahdollisuuksista lisätä aikaa hoitotyöhön ja johtamiseen sote-uudistuksen läpiviennin yhteydessä.

Tekoäly terveydenhuollossa

Terveydenhuollon toimintoja on mahdollistaa tehostaa tekoälyn avustuksella. Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa (Hyteairo) todettiin, että tekoälyn avulla pystytään lisäämään suomalaisten palveluiden laatua ja tuomaan lisäarvoa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tekoälyn keskeinen mahdollisuus on hoitaa tehtäviä, joiden hoitamiseen käytetään merkittäviä määriä työaikaa. Hoitajille jää tekoälyn avulla enemmän aikaa kohdata asiakkaat ihmisinä.

Hyvä työvuorosuunnitelma?

Miten hyvässä työvuorosuunnitelmassa on mahdollista huomioida työntekijöiden toiveiden täyttyminen. Lue lisää, kuinka tekoälyn avulla pystytään toteuttamaan työvuorosuunnitelma, jossa kaikki voittavat!

Ota yhteyttä ja kerromme lisää terveydenhuollon työvuorosuunnittelun ratkaisuista