Autonominen työvuorosuunnittelu

Terveydenhuollon autonominen työvuorosuunnittelu

Autonominen työvuorosuunnittelu antaa työntekijälle aidon mahdollisuuden vaikuttaa työvuoroihin ja yhdistää työ sekä vapaa-aika mahdollisimman aukottomasti yhteen. Autonomisessa työvuorosuunnittelussa työntekijä valitsee avoimista työvuoroista itselleen sopivimmat työvuorot ja pyrkii siten sovittamaan työvuorot yhteen muun elämän kanssa.

Autonomisen työvuorosuunnittelun täydellinen toteutuminen on kuitenkin usein haastavaa. Tämän lisäksi autonominen työvuorosuunnittelu vaatii aikaa sekä työntekijältä että lopulliselta listojen hyväksyjältä.

Autonomisessa suunnittelussa päädytään usein ratkaisuun, jossa työvuorolistojen toteuttaminen on hankalaa ja joustoja joudutaan tekemään paljon.

Tämän myötä alkuperäinen ajatus työaikasuunnittelun autonomiasta heikkenee, ja toteutumattomat toiveet vaikuttavat merkittävästi henkilökohtaisen elämän laatuun.

Vuorox tarjoaa autonomisen työvuorosuunnittelun hyödyt täysin automaattisesti

Vuorox yhdistää autonomisen työvuorosuunnittelun täydellisesti automatisoituun työvuorosuunnitteluun.

Syväoppivaan tekoälyyn perustuva työvuorosuunnitteluohjelma pystyy laskemaan täydellisen ratkaisun ohjelmaan asetettujen toiveiden mukaisesti. Tämän lisäksi järjestelmä huomioi lainsäädännön toteutumisen ja vuorojen tasapuolisuuden.

Lopputuloksena on kaikkia osapuolia huomioivat työvuorosuunnitelmat ilman manuaalista työtä.

Työntekijät lisäävät omat toiveensa henkilökohtaisen mobiilisovelluksen tai verkkosivujen kautta milloin ja missä vain. Lisäksi Vuorox oppii käyttäjästään ja hänen toiveistaan koko ajan lisää ja kehittää toimintaa ajan kuluessa yhä paremmaksi.

Tavoitteenamme on, että lopulta pystymme ennakoimaan käyttäjäkohtaiset toiveet ja mieltymykset hyvinkin tarkasti.

Lue lisää, miksi kannattaa valita Vuorox työvuorosuunnitteluohjelmaksi